Aydın Durdurucu Ortodonti

Durdurucu Ortodonti

Ortodonti, yunanca iki kelimenin birleşiminden meydana gelmiş, doğru diş anlamına gelen diş hekimliğinin bir dalıdır. Dişlerin simetrisini, birbirleriyle ve çene ile olan uyumunu, estetik görüntüsünü ve yapısını inceleyen ve olması gereken şekil ve simetriyi sağlamak için tanı ve tedavi uygulanmasını sağlayan bir branştır. Durdurucu ortodonti ise küçük yaşlarda edinilen kötü alışkanlıkların dişlere vereceği olası sağlıksız durumları engellemek amacıyla yapılan bir ön tedavidir. Aydın Durdurucu Ortodonti bu konuda oldukça uzmanlaşmış ve güzel bir görüntüyü devam ettirmek için atılacak adımlarda konusunda tecrübeli ve profesyonel diş hekimlerini ekibinde barındırmaktadır. Ekip çalışması ve hasta memnuniyeti her zaman ön plandadır.

Durdurucu Ortodonti Nedir?

Parmak emme, tırnak yeme, dilini emme, emzik kullanımı, diş gıcırdatma ve sıkma  gibi küçük yaşlardan itibaren edinilen alışkanlıklar; alt ve üst çenede deformasyonlara ve dişlerde dizilim bozukluklarına neden olabilmektedir. Aydın Durdurucu Ortodonti bu durumlarda devreye girerek, sonradan ortaya çıkacak daha büyük sorunları engellemek amacıyla bu alışkanlıklara son verilmesini sağlar. Genetik olmayan ve sonradan ortaya çıkan bu tür alışkanlıklarda durdurucu ortodonti çok başarılı sonuçlar elde etmektedir. Süt dişlerinin erkenden kaybedilmesini engelleyerek, tüm hayatı boyunca ağzında taşıyacağı dişleri de böylece koruma altına alır ve aralarında boşluklar oluşmasını engeller. Diş, çene ve yüzde olabilecek olası anormallikler böylece durdurulmuş olmaktadır. Tedavi sırasında çeşitli apareyler kullanılmaktadır. Bu nedenle çocuklarınızda  bu tür alışkınlıkları gördüğünüzde mutlaka Aydın Durdurucu Ortodonti hekimlerine başvurmalısınız.