Aydın Dento – Alveolar Cerrahi

Dento – Alveolar Cerrahi

Dento-Alveolar cerrahi; dişe bağlı çene kistleri ve kök ucu ile ilgili ameliyatları, protez öncesi işlemleri kapsayan bir branştır. Diş; Alveol ( dişin yerleştiği yuva) ve etrafındaki kemik ile birlikte dentoalveolar kompleks olarak adlandırılmaktadır. Aydın Dento – Alveolar cerrahi konusunda oldukça uzmanlaşmıştır. Preprotetik cerrahi, apikal rezeksiyon ve odontojenik kistler konusunda uzmanlaşmış diş hekim kadrosunu bünyesinde bulundurmaktadır.

Dento – Alveolar Cerrahi İşlemler

En fazla uygulanan dento-alveolar cerrahi müdahale, uygulanacak proteze göre ağız içindeki doku uyumunu daha iyi hale getirmektir. Protezin ağıza uyumunun ve ağız içindeki tutuculuğunun sağlanması bu müdahale sonrası mümkün hale gelmektedir. Vestibuloplasti adı verilen bu işlem protez kullanımının kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

Aydın Dento – Alveolar Cerrahi eksostozların kaldırılması konusunda da oldukça başarılıdır. Dişsiz çene kemiklerinde zaman içerisinde yapı bozuklukları oluşmaktadır. Kemik çıkıntıları ve çöküntüleri halinde görülen bu anomaliler protezin sağlıklı kullanımını engelleyebilmektedir. Bunlara müdahale edilmediğinde protez kullanımında ağrılar, vuruklar ve yaralar oluşabilmektedir.

Diş kökü iltihapları zaman içerisinde akut hale gelerek diş sinirine baskı yapabilmekte ve geleneksel kanal tedavisi bu kök ucu iltihaplarını iyileştirmekte başarılı olamamaktadır. Bu durumda apikal rezeksiyona ihtiyaç duyulmaktadır. Hastalığın etkilediği kök ucu ve hastalıklı tüm bölge cerrahi bir müdahale ile alınmaktadır.

Tüm bu işlemler Aydın Dento – Alveolar cerrahi bölümünün başarı ile yürüttüğü cerrahi uygulamalardır. Hayat kalitesini arttıran, tüm semptomların tamamen ve kalıcı olarak yok edilmesini sağlayan bu cerrahi işlemler konusunda profesyonel ve uzman hekim kadromuz oldukça iddialıdır.