Ortodonti, dişlerin birbirleriyle ve çene ile uyumunu, dizilimini tedavi eden dişçiliğin bir branşıdır. Tedavide genellikle braketler kullanılmaktadır. Kapaklı braketler ile ortodonti (self ligating) de teknolojideki gelişmelerin ortodontide kullanılan tekniklere yansımış şeklidir. Standart braketlerde, dişlerin üzerinden geçen ve her bir dişi tele bağlayan braketlerin dişe tutturulması için tel ya da elastik ligatür kullanılmaktaydı. Fakat kapaklı braketlerde kesinlikle dişlere braketlerin  sabitlenmesi için tel ya da elastik ligatüre ihtiyaç duyulmamaktadır. Braketlerin dişlere monte edilmesi için üzerindeki kapakların kapatılması yeterli olmaktadır. Özel kilit mekanizması dişlerin braketlerle bir araya gelmesini sağlamakta, çok fazla çaba ve zaman harcanmasına gerek duyulmamaktadır. Kapaklı braketlerde Damen, Speed, Clarity, In.ovation ve empower gibi sistemler kullanılmaktadır. Beyaz veya metal renkler uygulanabilmektir.

Kapaklı Braketler İle Ortodontinin Faydaları

Kapaklı braketler ile ortodonti tekniği ağıza daha iyi uyum sağladığından ve çok fazla detaya sahip olmadığından; sürtünmenin daha az olmasına neden olmakta ve böylece iyileşme süreci daha kısalmaktadır. Hijyen daha kolay sağlanabilmektedir. Daha estetik bir görüntüye sahiptir. Dişe uygulanan kuvvet daha azaldığından, tedavi süresince hissedilen diş sızlamaları bu teknik ile çok daha az olacaktır. Daha küçük boyutları ve estetik görüntüleri ile tedavinin yaratabileceği travmaları azaltmakta ve daha konforlu bir tedavi süreci yaşatmaktadır. Bu tedavi süresince ağız hijyenine çok dikkat edilmelidir. Dişler üzerinde biriken tortu, plak ve diş taşları braket kapaklarının bozulmasına neden olabilmektedir.